Bli fastgiver- hjelp oss å strekke ut en hånd

Vi er veldig takknemlig for din støtte. På vegne av alle pårørende, voksne, barn og helsepersonell takker vi for at du vil bli fastgiver .

Hos oss er veien kort og enkel for å få hjelp. Faste bidrag hjelper oss å ha en forutsigbar økonomi. Dermed kan vi gjøre en bedre jobb med å bygge opp kompetanse blant helsepersonell, hjelpe kreftpasienter i en vanskelig livssituasjon og spre kunnskap, lysglimt og håp.

Jevnlige gavebidrag hjelper oss å holde administrasjonskostnadene nede slik at mest mulig av dine bidrag går til kreftsaken.